روش سیم انداختن ساز تار و سه تار

سیم های سفید (Do) وهنگام (سیم سوم سه تار و سیم پنجم تار)با قطر 18/0 میلی متر و گاه ضخیم تر، از جنس فولاد می باشد که  در دو نوع با روکش کروم و بدون روکش موجود است. البته انواع سیم فقط به این دو نوع محدود نمیشود و آلیاژ هر قرقره سیم با قرقره دیگر متفاوت است و معمولا نوازندگان با روش های خاص خود کیفیت و نوع آلیاژ را حدس می زنند. بعضی آن را در معرض آتش می گیرند و بعضی لَختی سیم و فر نخوردن آن را مطلوب می دانند.

معمولا  سیم های  بدون روکش کروم دارای صدادهی زنگ دارتر, بازتر و شفاف تر  وسیم های روکش دار دارای صدایی تمیزتر و قدری گرفته تر و البته با صدای اضافه کمتر و مناسب برای ضبط می باشند که نوازندگان می توانند با در نظر گرفتن سلیقه و صدای سازشان، فشار پنجه و مضراب و ... نوع و ضخامت سیم های سفید را انتخاب کنند. در بعضی از موارد از سیم های با قطر 19/0 و 20/0 میلیمتر و گاه  ضخیم تر نیز استفاده می شود.

سیم های زرد  (Sol) معمولا با قطر 20/0 میلی متر و بم ( سیم چهارم سه تار و  سیم ششم تار) با قطر  35/0میلی متر از جنس برنز می باشند. برای تار تا 30 سال قبل از جنس برنج که زرد رنگ بود استفاده می شد . این سیم ها صدای کم زنگ تری داشتند . کیفیت بهتر صدای سیم های برنزی جدید باعث از رده خارج شدن سیم های برنجی شد. ولی اسم آن یعنی سیم زرد باقی ماند.  گاه نوازندگان با توجه به نکات مذکور از قطر 22/0  میلی متر  نیز برای سیم های  زرد وقطر 38/0 و 40/0 میلی متر برای سیم های بم  استفاده می کنند . قطر سیم های زرد معمولا 0/2 میلی متر از سیم های سفید بیشتر می باشند. البته  مدتی است که سیم هایی با ضخامت های اعداد فرد بین شماره های زوج در بازار مشاهده میشود که برای نوازندگانی که دارای گوش هایی حساس و دقیقی هستند راهگشاست.

بطور کلی سیم هایی که امروزه برای ساز های تار و سه تار استفاده میشوند سیم هایی برای مصارف صنعتی بودند ولی در حال حاضر شرکت هایی وجود دارند که علاوه بر سیم های صنعتی،  سیم ساز (Music Wire) هم تولید می کنند؛ از جمله وبر(Weber) در فرانسه و شرکت پیرامید(Pyramid) در آلمان.

شرکت های تولیدکننده این سیم ها برای هسته مرکزی سیم های فنری و ازین سیم ها برای نت های زیر در بعضی از پیانوها استفاده می کنند.

برای ساز  سه تار نیز معمولا از همین سیم ها استفاده می شود ولی به دلیل تنوع سلیقه در طرز نواختن سه تار , شماره سیم های  متفاوتی برای سه تار های مختلف بکار گرفته می شود.

هفت حصار

رامین جزایری و حسین عزیزی

/ 0 نظر / 57 بازدید