نکات تارسازی _ چوب مناسب برای ساخت ساز تار

چوب توت برای ساخت ساز تار

نمونه یک چوب متقارن از نوع راه ریز و نرم و با چگالی پایین ،این نوع چوب در تار های شاهرخ به فراوانی یافت می شود و در کار های یحیی هر دو نوع چوب ، سخت و نرم یافت می شود. هر کدام از این دو نوع چوب (سخت و نرم)شایسته تراش و تنظیم خاص خود است، اما در نهایت جنس صدای آنها اندکی متفاوت است و هر دو نوع جنس صدا در گوش موسیقی ایرانی تعریف شده و مقبول می باشد .
 
/ 0 نظر / 53 بازدید