آموزش تار و سه تار

اولین مرکز مجازی آموزش تار و سه تار‌ (شماره تماس: 09355953023)

خرداد 94
1 پست
آذر 93
1 پست
مهر 93
2 پست
مرداد 93
1 پست
تیر 93
1 پست
خرداد 93
1 پست
اسفند 92
1 پست
بهمن 92
2 پست
دی 92
1 پست
آذر 92
1 پست
آبان 92
1 پست
مهر 92
1 پست
شهریور 92
5 پست
مرداد 92
2 پست
تیر 92
3 پست
خرداد 92
3 پست
اسفند 91
1 پست
بهمن 91
1 پست
آذر 91
5 پست
آبان 91
2 پست
مهر 91
2 پست
شهریور 91
3 پست
مرداد 91
1 پست
تیر 91
2 پست
خرداد 91
2 پست
اسفند 90
1 پست
بهمن 90
2 پست
مهر 90
2 پست
شهریور 90
1 پست
بهمن 89
2 پست
اسفند 88
1 پست
بهمن 88
4 پست
تار_یحیی
1 پست
setar
1 پست
سه_تار
8 پست
سماع
1 پست
8 پست
کلاس_تار
2 پست
آهنگ_تار
1 پست
شهریار
1 پست
تار_مشقی
2 پست
مشکل_کوک
1 پست
فروش_تار
1 پست
تار_کلهر
1 پست
بخش_باس
1 پست
صداسازی
1 پست
ریتم
1 پست
پلی_ریتم
1 پست
تار_یحی
1 پست